FÖRKÖP SPELARENS HANDBOK!

Äntligen är det dags! Det är nästan med en lättnadens tår i ögonvrån som vi börjar bli redo att skicka Spelarens handbok till tryck. Men framför allt känns det fantastiskt roligt. Boken i fråga förverkligar många av de idéer som fick stryka på foten inför byggandet av Regelboken – inte för att vi fann idéerna dåliga, utan eftersom vi ville hålla spelets kärna enkel, fokuserad och snabb att ta till sig.

 

Krigare

Två av de nya krigarna, Vapenmästaren och Vredesgardisten (Elityrke)

Om lyckades med det senare kan förstås diskuteras, men hur det än är med den saken kommer snart nya ljud att eka kring spelborden i vårt avlånga land – ljuden av mäktig trollsång, av mästersmeders hamrande, av alkemiska explosioner och av stavmagikers dundrande projektiler. Vi och våra speltestare har redan haft väldigt mycket kul med de element som Spelarens handbok tillför Symbaroum och vi hoppas förstås att du och din spelgrupp ska njuta precis lika mycket!

 

Mystiker

Två nya mystiker, Stavmagikern (Elityrke) och Symbolisten

Enligt uppgift från vårt tryckeri ska vi kunna börja skicka ut boken till förköpare den 22:a december. Och det på nåder. Tryckeriet har så fullt i pressarna att de ”hotade” med att måsta skjuta på trycket till i Januari. Men när vi bad om tips om andra lämpliga tryckerier blev det turligt nog annat ljud i skällan.

 

Tjuvar

Slutligen två tjuvyrken, Gentlemannatjuven (Elityrke) och Sappören

I vår nätbutik finns nu två förköpsprodukter att titta närmare på (se direktlänkarna nedan). Den ena består kort och gott av Spelarens handbok och den andra av ett paket där köparen också får regelboken till ett kraftigt reducerat pris. Oavsett vilket du väljer kommer alla förköpare att gratis erhålla ett block med femtio exemplar av det nya rollformuläret, så att du kan testa spelarbokens alla släkten, förmågor, krafter, ritualer med mera om och om och om igen! :-)

 

LÄNK TILL SPELARENS HANDBOK

LÄNK TILL SPELARPAKETET

SYMBAROUM IS HERE!

[PRESS RELEASE]

 

Six months ago the Swedish game studio Järnringen ran a successful crowdfunding campaign on IndieGoGo, aimed at raising money for translating their hit roleplaying game Symbaroum into English. Now the work has been done and today, after having been read and played by the fundraiser backers for roughly two weeks, the digital download edition of Symbaroum’s Core Rulebook is launched for sale. You can find it on your favorite digital download site and in Järnringen’s webshop.

 

Symbaroum at Järnringen’s Webshop

Symbaroum at DriveThruRPG

Drottningen
The reactions to the game have been fantastic, in regards to both setting and ruleset. The game world has inspired reactions like “awesome”, “breathtaking” and “mind-blowing”, while the system has been described like “a perfect blend of a more narrative system like FATE or Dungeon World and a more gamey system like D&D or Pathfinder”.

 

Printed versions of the CRB will hit the shelves over the months to come. In December 2015 you will be able to order the offset printed edition from Järnringen’s webshop and various print-on-demand formats will be unlocked on digital download sites. Finally, the offset print edition will reach retailers all around the world in February next year.

 

There are also a number of game supplements on the way. The character sheet is already available for free download, so also the narrative introduction to the heart of the setting – the short novella called On the Nature of Davokar. Before the end of November the Adventure Pack PDF should be added to the list and some weeks later the adventure The Mark of the Beast.

 

Symbaroum_cover

From now on, in English

S/V Järnringen has got something like a hurricane filling its sails. We are currently at the final stages of two immensely important projects: the Swedish version of the Player’s Guide, and the backer fulfillment phase for the fundraiser campaign. It is also evident that more and more people are picking up or preparing to pick up the game, here in Sweden as well as abroad. Symbaroum is a youngster in good health, which has been made abundantly clear since the Core Rulebook PDF was distributed to 300+ backers. Every day during the past week people from all over the world have contacted us with positive feedback, and there is no doubt that words like ”awesome”, ”breathtaking” and ”mind-blowing” inspire us to work even harder.

 

Regarding the remaining items on the backer fulfilment list we are doing our very best to have them distributed before Christmas. There have been some delays because of dilemmas related to printing and distribution, but the final one of these should be sorted out by the end of this week. We are hoping for a very, merry Christmas!

 

If all continues to run smoothly, also the Player’s Guide (or Spelarens handbook, as it is called in Swedish) should arrive before the holidays. No promises can be made, but the book is taking shape and our printing partners are forewarned. To give you an idea about its content, here are the bullets from the book cover. Yes, it is in Swedish – you curious English speakers will have to make do with the browser translated version for now. :-)

 
Omslag
 

Spelarens handbook innehåller bland annat:
• Fem nya spelbara släkten i form av Alv, Alvtagen människa, Dvärg, Troll och Vandöd
• Ett tjugotal nya yrken av vilka vissa är så kallade Elityrken som rollpersonerna kan eftersträva att uppnå – exempelvis Inkvisitor, Monsterjägare, Vredesgardist och Trollsångare
• Ett system för Fördelar och Nackdelar, effektiva vid problemlösning och perfekta för att sätta färg på rollpersonerna
• Ett drygt femtiotal nya förmågor och ritualer, av vilka några är exklusiva för elityrkenas medlemmar medan andra är Arketypiska förmågor, endast tillgängliga för Jägare, Krigare, Mystiker eller Tjuvar
• Regler för Artefaktmakande och Smideskonst, med tillhörande regelstöd i form av tillverkningsbara Lägre artefakter och Mystiska kvaliteter att förläna sina mästersmiden
• Alkemiska vapen i form av explosiva granater och eldrör, de senare antingen stationära eller burna av elityrket Sappörs representanter


Senaste Inblicken

BOARD THE CARAVAN TO KARVOSTI! augusti 1, 2017So… Maybe we should start by admitting that we feel a bit embarrassed. Ideally, this pre-purchase campaign would be run in our brand new, awesome international webshop; you know, the one we have been planning to start for a while now. However, because of circumstances which we will be able to reveal later this year, we are not quite ready...
Läs mer här.
SPRING IS COMING! februari 10, 2017Efter ett spännande och expansivt 2016 börjar tillvaron bli någorlunda förutsägbar i järnringensmedjan. Fjolårets snabba ökning av antalet symbaroumspelare (både i Sverige och internationellt) gör att vi fortfarande har en del företagsrelaterade utmaningar att hantera, men det är ett kärt besvär ...
Läs mer här.
CATCHING UP! (+pre-purchase) december 21, 2016Three days till Christmas, ten days till the last day of 2016 – a year that for Team Järnringen has meant a breathless and absolutely wonderful race, trying to catch up in the translation into English. Now, we are very close to the goal of being able to release the international versions within six months of the Swedish launch...
Läs mer här.