Releaseplan 2015-2016

Nu när Kopparkronan börjar dyka upp hemma hos förköpare och på återförsäljarnas hyllor är det kanske dags att begrunda framtiden. Följande releaseplan inrymmer en förteckning över de stora spelböcker vi har för avsikt att producera under 2015-2016, och den är skapad i förhoppningen att ingen av produkterna ska behöva senareläggas. Ambitionen är med andra ord att eventuella förändringar kommer att innebära en tidigareläggning av respektive lansering, även om inga garantier kan ges. Det ska också tilläggas att våra skisser sträcker sig längre än till och med 2016, men att det ännu är för tidigt att spekulera om exakt hur produkterna kommer att utformas och i vilken ordning de kommer att släppas.

 

2015

 

Väktarens vrede

Första delen i Törnetronen, Symbaroums storslagna äventyrskrönika, har arbetsnamnet Väktarens vrede och utspelar sig till stora delar i och omkring Tistla Fäste. Vid sidan om ett omfattande och högdramatisk äventyrsscenario innehåller boken mer information om lycksökarnas stad, både om sådant som är känt bland dess invånare och om sådant som försiggår under ytan.

 

OBS! Mer information om Väktarens vrede och resten av krönikan Törnetronen kommer inom kort. Håll utkik på jarnringen.com och vår facebooksida.

 

Flygande stopet_liten

Välkommen till Det bevingade stopet i Tistla Fäste, värdshuset som erbjuder: ”himmelsk förplägnad, gudomliga drycker och molnmjuka sängar till jordnära priser”.

 

Det svarta hjärtats vilja

I uppföljaren till romanen Den eviga nattens riddare kommer syskonen Vidina och Alavan att utsättas för smärtsamma prövningar. Det börjar som en jakt på broderns familjehistoria men utvecklas snart till en mardröm, där Vidina tvingas ut på en resa som tar henne till Davokars djup och längre än så.

 

Spelarens handbok

Spelarboken introducerar fler spelbara släkten och ger krigare, mystiker och tjuvar fler verktyg att använda i kampen mot mörkret: nya förmågor som exempelvis Artefaktmakande och Knivgöra; mystiska krafter så som Blodsregn och Dränerande glyf; samt ritualer som till exempel Formelfälla och Runväkare. Nya och mer detaljerade regler för skapandet av rollpersoner introduceras, där fördelar och nackdelar låter spelaren sätta färg och karaktär på sin rollperson. En rad andra alternativa regler presenteras också, kring bärförmåga, skador och rustning på kroppsdelar samt räckvidder för vapen med mera. Därtill kommer fler vapen, fler rustningar och nya kvaliteter för dessa. Allehanda praktisk och fantastisk utrustning medföljer också, saker som ger äventyraren den där lilla och ofta nödvändiga fördelen mot Davokars dödliga utmaningar.

 

Häxhammaren

Häxhammaren är arbetsnamnet på andra delen i krönikan om Törnetronen. Bokens innehåll fokuserar på klippan Karvosti men kampanjavsnittet erbjuder även inblickar i kringliggande ruinområden, utblickar över sjön Volgoma samt kännedom om barbarklanerna Odaiova och Baiaga. Äventyret Häxhammaren kommer att lämna varken spelarna, rollpersonerna eller Symbaroums maktgrupperingar oberörda …

 

2016

 

Spelledarens handbok

Spelledarens handbok är fullmatad med verktyg för Symbaroums spelledare. Den inrymmer bland annat avsnittet Landets furstar som presenterar riktlinjer för vad som händer om rollpersonerna axlar rollen som ledare för land och folk. Till detta kommer också regler kring hjältedåd och paktmakande, samt anvisningar om hur att möjliggöra för spelarna att spela med fler än en rollperson. Däremellan återfinns handfasta verktyg för att bygga motstånd och äventyr, inklusive byggstenar för episka äventyrskrönikor. Dessutom medföljer en samling åtråvärda och fruktansvärda artefakter, tillsammans med tips för artefaktkonstruktion. Boken avrundas ett kapitel fullt av monster och motståndare med nya monstruösa särdrag, tillsammans med ramverk för egenhändigt skapande av minnesvärda fasor.

 

Slocknad stjärna

I tredje delen av Symbaroums äventyrskrönika får spelare och spelledare bekanta sig med Ambrias huvudstad Yndaros. Dess olika distrikt och folkgrupper ges en ingående beskrivning, och spelledaren får som vanligt tillgång till en lång rad hemligheter som rollpersonerna kan lära känna under sina strapatser i staden. Det utmanande äventyr som bär arbetsnamnet Slocknad stjärna kommer att ge spelarna och deras rollpersoner en lång rad olycksbådande insikter om sådant som har hänt, som händer och som med oroväckande stor säkerhet kommer att hända …

 

Där mörkret sig sänker

Den tredje romanen i Symbaroumsviten utspelar sig till största delen i staden Kastor vid Davokars bryn. Mer än så är i skrivande stund oklokt att avslöja …

 

Stålkrönikan

Ödestimmen är slagen för klan Vajvod. Den en gång starke klanfursten Zoltar är döende och många hövdingar gör anspråk på högsätet i Vojvodar. Ingen hjälp finns att få från storhövdingen och huldran på Karvosti, då vajvoderna lever isolerade med seder och bruk främmande också för andra av skogens barbarer. Men isolering bjuder föga skydd i dessa förändringens tider, inte mot interna stridigheter, inte mot ambriernas expansion, inte mot influenser från det döda imperiet bortom Ravennerna i öster. Och i varje skugga ruvar korruptionens lockelse och dom.

 

Symbars mörkas hjärta

Fjärde boken i den (enligt planen) sjudelade krönikan om Törnetronen utgör berättelsens dramatiska vändpunkt. Materialet i boken ger både spelare och spelledare en beskrivning av, i det senare fallet även insikter om, skogarnas mörka djup. Äventyret med arbetsnamnet Det mörkas hjärta utspelar sig på en plats skild från resten av världen, från vilken endast segraren kommer att återvända med berättelser om vad som faktiskt har hänt …


Senaste Inblicken

BOARD THE CARAVAN TO KARVOSTI! augusti 1, 2017So… Maybe we should start by admitting that we feel a bit embarrassed. Ideally, this pre-purchase campaign would be run in our brand new, awesome international webshop; you know, the one we have been planning to start for a while now. However, because of circumstances which we will be able to reveal later this year, we are not quite ready...
Läs mer här.
SPRING IS COMING! februari 10, 2017Efter ett spännande och expansivt 2016 börjar tillvaron bli någorlunda förutsägbar i järnringensmedjan. Fjolårets snabba ökning av antalet symbaroumspelare (både i Sverige och internationellt) gör att vi fortfarande har en del företagsrelaterade utmaningar att hantera, men det är ett kärt besvär ...
Läs mer här.
CATCHING UP! (+pre-purchase) december 21, 2016Three days till Christmas, ten days till the last day of 2016 – a year that for Team Järnringen has meant a breathless and absolutely wonderful race, trying to catch up in the translation into English. Now, we are very close to the goal of being able to release the international versions within six months of the Swedish launch...
Läs mer här.