Högtryck i labbet

Bokslut

Det johnssonska skrivbordet som det såg ut vid färdigställandet av spelvärldskapitlet

Ni som följt oss här på hemsidan har fått se både bilder och texter som skildrar spelvärldens framväxt, men ni kanske frågar er hur långt vi egentligen har kommit i utvecklingsarbetet. Ifall ni är nyfikna kommer här en lägesrapport:

 

Mattias Liljas huvudfokus är spelreglerna och den testverksamhet som nu har trätt in i sitt femte publika skede.

 

Mattias Johnsson har just färdigställt en första version av grundbokens kampanjkapitel och hjälper därtill Tobias Tranell att fylla spelvärldskartan med ikoner, namn och gränslinjer.

 

Martin Bergström fokuserar för tillfället på grundbokens omslag och spelets logga, det senare i samarbetar med Sabe.

 

Christian Sabe är vid sidan om logotyp-makandet fullt sysselsatt med att bygga Järnringens nya hemsida.

 

Kort sagt: Det går bra nu! Håll ögonen på hemsidan för vidare uppdateringar och tipsa gärna de svenska rollspelare som ännu inte har hittat dit om vad vi har på gång, exempelvis genom att bjuda in dem till vår Facebook-sida!

Inget Järnringen på BSK31

Tyvärr kommer Järnringen inte att kunna delta på Borås spelkonvent 2013. Vi ber om ursäkt för detta, och hoppas att de av er som planerat att åka dit får ett hejdundrande konvent även utan oss!

Det bitterljuva utbrytarlivet

”Första anhalt på färden mot det hägrande Odaban visade sig bli utbrytarsamhället Melima, beläget där älven Eanor förgrenar sig mot söderns slättland. Vår ankomst annonserades av en osynlig kvinnas röst; den beordrande oss till halt och meddelande att vi stod som måltavlor inför dussinet bågpilar. Den frostiga stämman tinade dock så snart jag kungjorde att vårt ärende låg annorstädes men att vi medförde gåvor att byta mot ett skyddat nattläger. Efter att ha överlämnat våra vapen blev vi under stegrande häpnad eskorterade till byn. Den kortväxta kvinnan kallade sig Enni och hennes tal skvallrade till min förvåning om ädel stamning. Det var inte det enda som förvånade mig den dagen.

 

Utbrytarbyn Melima som den tedde sig vid Iasogoi av Brigos besök för fem år sedan.

Jag träffade Eas, Ennis fader, också han av uppenbart nobel börd; jag såg gudastoder vid invånarnas pålhus, otvivelaktigt föreställande folkgudar som Jordemor och Stömkarlen; jag stakades uppströms mot byaäldstens bostad längs en älv kantad av fruktodlingar och boskapsinhägnader, till det avlägsna ljudet från en klingande smedshammare. Och även om inga frågor ställdes blev mötet med samhällets ledare bekräftelse nog – Melima är etablerat av ingen mindre än den förutvarande greven av Kierek; han som förlorade såväl titel som egendomar när svartkapporna avslöjade honom som kättare.
Om den hårt åldrade avfällingen sörjer sitt öde visade han det inte, vilket inte heller det är att förundras över. Melima, med sina strandnära pålhus vid den glittrande Eanor, är sagolikt vackert! Och trots att invånarna delade med sig av många berättelser om skövlande rovtroll, dödsbringande ulvattacker och om alverna som året innan satt hela byn i brand har jag viss förståelse för den som hellre väljer utbrytarens liv än underkastar sig teurgernas lagar mot egen tro och vilja.”

 

Ur ordensgesäll Iasogoi av Brigos resekrönika

Udda (men fräna) skapelser

Resar är solitärer, udda skapelser som i enstaka exemplar kommer vandrande ur Davokars djup. De sägs dyka upp fullvuxna men utan sinne, i behov av hjälp med allt utom det mest basala för att alls fungera i människans samhälle. Resar saknar namn och får i stället smeknamn av personer de möter; smeknamn som ofta anspelar på resens kroppshydda eller det fåordiga lugn som många tolkar som dumhet. Ordo Magica spekulerar i att så pass ensligt lagda väsen inte har någon nytta av egennamn – resen vet vem den är och det räcker för den.

 

Varnagel och Vitrona på uppdrag i Davokars djup. Vitronas jaktmask är en gåva från huldran Yeleta. Varnagels runtatueringar är av okänt ursprung.

Varnagel och Vitrona på uppdrag i Davokars djup. Vitronas jaktmask är en gåva från huldran Yeleta. Varnagels runtatueringar är av okänt ursprung.

I södra Davokar talas det mycket om kompanjonerna Varnagel och Vitrona, där den senare är en skicklig spejare i häxornas sold och den förre en väldig rese och spejarens närmsta vän. Duon är samtalsämne också i Tistla Fäste och har där blivit föremål för en svit uppskattade visor som beskriver parets sällsamma äventyr i Symbaroums ruiner.

En åthutning

”Symbaroums ruiner!? Vad vet du om ruiner, valp!? Du har sett bronsbrunnen i Tistla Fäste och Kadizars Vakttorn i Yndaros, och du tror dig veta något om Symbaroum. Dina skraltiga kunskaper, de lägger jag i samma hög som min saliga farmoders uppkastningar!

 

Du behöver inte färdas mer än en dagsmarch in i Davokar för att finna strukturer som berättar långt mycket mer om Symbars högkultur än slättlandets ruinskvättar. Låt vara att det mesta är förfallet, vittrat av tidens tand, men där finns lämningar efter såväl slott som kojor! Ja, inte kojor förstås, men smärre byggnader, på vissa håll i sådant antal och med sådan täthet att de inte kan vara annat än återstoden av mindre städer. Numera är merparten av dessa redan utforskade, vissa även kartlagda av drottningens eller Ordo Magicas vetgirigbukar. Men än kan fyndigheter göras av den som förmår fördriva ruinernas mer eller mindre bestialiska invånare.

 

I det vilda Davokars djup är ruinerna ofta överväxta; det som kvarstår döljs under rötter och mull.

I det vilda Davokars djup är ruinerna ofta överväxta; det som kvarstår döljs under rötter och mull.

 

Längre in, gosse! Längre in finns ruiner av sådan art att din blick förvänds; så välbevarade, storståtliga och skrämmande att din syn på världsalltet kullkastas. Med egna ögon har jag sett Serands pyramid nära Karvosti, såväl som Klarkällas akvedukter och Haganors kolonner, byggen så majestätiska att de får Korinthias palats att framstå som ett fuskverk. Och djupare in än så väntar ruinstaden Saroklaw, det mytiska Dakovak, för att inte tala om Symbar självt – den plats där Symbaroums siste härskare påstås ha ådragit sig Prios förbannelse. Eller åkallat ett egensinnigt ovärldsväsen. Eller väckt självaste Davokars vrede. Beroende på vem man frågar.

 

Hur som helst: Kom inte här och prata om ruiner, pojk! Ge dig ut, se och lär! Och hinner du, innan döden tar dig, uppleva någonting som är mer värdefullt än salig farmors kräks lovar jag att lyssna till ditt skrävlande!”

 

Mergol, värdshuset Sömnerskans Vila, Tistla Fäste


Senaste Inblicken

BOARD THE CARAVAN TO KARVOSTI! augusti 1, 2017So… Maybe we should start by admitting that we feel a bit embarrassed. Ideally, this pre-purchase campaign would be run in our brand new, awesome international webshop; you know, the one we have been planning to start for a while now. However, because of circumstances which we will be able to reveal later this year, we are not quite ready...
Läs mer här.
SPRING IS COMING! februari 10, 2017Efter ett spännande och expansivt 2016 börjar tillvaron bli någorlunda förutsägbar i järnringensmedjan. Fjolårets snabba ökning av antalet symbaroumspelare (både i Sverige och internationellt) gör att vi fortfarande har en del företagsrelaterade utmaningar att hantera, men det är ett kärt besvär ...
Läs mer här.
CATCHING UP! (+pre-purchase) december 21, 2016Three days till Christmas, ten days till the last day of 2016 – a year that for Team Järnringen has meant a breathless and absolutely wonderful race, trying to catch up in the translation into English. Now, we are very close to the goal of being able to release the international versions within six months of the Swedish launch...
Läs mer här.