Om alver och Yndaros bortbytingar

”Invid Karvosti platå åsag jag för första gången en alv, och då han var reslig och allvarsam där han satt på älgtjurens rygg sporde jag min guide Geviena om det månne voro en vinteralv. Häxan dolde knappt sin munterhet när hon korrigerade mig.

 

Alven – Gorai var dess namn – var i sin ålders höst, och även om han var en mäktig ledare för sitt folk var han ännu långt från vintern. Häxan lärde mig sedan att skilja på stadierna i alvernas livscykel, från våralvens ystra spenslighet till sommarenalvens livfulla dådkraft och att de sedan via höstens mogna allvar går vidare till vinteralvens sällsamma öde.

 

Vinteralven drar sig undan sina fränder och finner sitt kall i en sjö, i ett berg eller en årstid, så att Geviena – som är bördig från östra Davokars flodland– lärde sig att förutse vårens ankomst när en uråldrig alv vandrade förbi hennes by mot en av randbergens toppar där den sjöng för smältningen.

 

Hon talade aldrig med den uråldriga alven, och de gjorde ingen annan heller, ty det är välkänt bland häxorna att vinteralvers urkraft är svårväckt men av sådan styrka att även andra alver räds den.”

 

Utdrag ur Ordensmäster Seldonios resejournal i Davokar. Seldonio är numera ordo magicas ordensstormästare, verksam vid ordens högsäte i Yndaros.

 

Bortbyting

Att alverna i Davokar utövar bortbytande, där ett människobarn stjäls ur vaggan och en bortbyting läggs i dess ställe, har varit känt bland barbarättat folk så länge häxorna kan minnas. I och med drottningsfolkets uppdykande har bortbytingar också börjat förekomma i Yndaros, och precis som tidigare är det sällsynt men traumatiskt för familjerna som drabbas. Den exakta funktion som människors spädbarn fyller hos alverna är okänd, men Ordo Magicas katalog över kända fall i Yndaros antyder att urvalet gjorts över hela befolkningen, bokstavligen från slott till koja.

 

Grimorio Abramelin, bortbyting och rännstensmagiker i Yndaros, ”råttornas konung, maskarnas överstepräst och lössens älskare” med sina egna ord.

Grimorio Abramelin, bortbyting och rännstensmagiker i Yndaros, ”råttornas konung, maskarnas överstepräst och lössens älskare” med sina egna ord.

 

Bortbytingar ser mänskliga ut när de är små, men antar redan innan tonåren alltmer alviska drag, dock utan att någonsin bli alver i full mening. En bortbyting når sin vuxna form ungefär samtidigt som en människa. Bortbytingen lever sedan länge men utan att så vitt känt någonsin ta vidare steg i alvernas livscykel. Detta har fått vissa lärde att teoretisera om att bortbytingar kanske är separata varelser skapade av alvisk magi, medan andra skolaster invänder att bortbytingar visst är alvyngel men att deras livsbana mystiskt stympas av uppväxten bland människorna.

 

Bortbytingens lott är för det mesta hård, då få av dem får bli kvar hos sina famljer sedan det uppdagats vad de är för något. Ibland tas bortbytingar omhand av häxor eller ordernsmagiker och tjänar dessa som hjälpare, mer ofta hamnar bortbytingen på gatan där den får ta hand om sig själv så gott den kan. Utsparkade ur människosamhället likväl som ur alvernas livscykel vandrar bortbytingen en enslig och lång väg, ofta bitter och svartsynt men ibland tvärt om levnadsglad och obrydd om andras vedermödor. Vissa bortbytingar väljer alviska namn då de slängs ut på gatan, som ett försök att återta en identitet. Andra – som den i Yndaros ökände rännstensmagikern Grimorio Abramelin – tar sig ett nytt och ofta bombastiskt namn som en trotsig gest eller som uttryck för oberende från alla andra (i råttkungens fall namn efter inte mindre än två tidigare ordenstormästare i Ordo Magica).

Sommaren är kort, rollspel är för evigt

Ledigheten är definitivt slut för Järnringen, och vi firar det med skrivarstuga, filmade intervjuer, högljudda diskussioner samt god mat hemma hos Mattias Lilja. Dagen till ära är såväl Mattias Johnsson som Christian Sabe på plats, liksom regissör Hugo Lilja. Bildgeniet Martin Bergström opererar från Los Angeles och är med via Skype.

 

 

Vi passar på att ha göra en genomgång av sommarens speltest och ägnar oss också åt skapandet av trailermaterial samt gammalt hederligt öga-mot-öga – med- en- öl- i- näven – umgänge, en sak som annars lätt kan försvinna i ett projekt som görs över nätet med folk utspridda över landet och världsdelarna.

 

Också på annat håll arbetas det med spelet, här ett skinande exempel på spelstest utfört på Lekbergs i Stockholm. Spelade gjorde Claes Florvik, Patrik Svensson och Max Knutas, spelledde gjorde Anders Lekberg. Deras värdefulla feedback inkorporeras i regelverket i detta nu.

 

Ett litet slag för Claes Florvik; ett stort steg för Järnringen.

 


Senaste Inblicken

BOARD THE CARAVAN TO KARVOSTI! augusti 1, 2017So… Maybe we should start by admitting that we feel a bit embarrassed. Ideally, this pre-purchase campaign would be run in our brand new, awesome international webshop; you know, the one we have been planning to start for a while now. However, because of circumstances which we will be able to reveal later this year, we are not quite ready...
Läs mer här.
SPRING IS COMING! februari 10, 2017Efter ett spännande och expansivt 2016 börjar tillvaron bli någorlunda förutsägbar i järnringensmedjan. Fjolårets snabba ökning av antalet symbaroumspelare (både i Sverige och internationellt) gör att vi fortfarande har en del företagsrelaterade utmaningar att hantera, men det är ett kärt besvär ...
Läs mer här.
CATCHING UP! (+pre-purchase) december 21, 2016Three days till Christmas, ten days till the last day of 2016 – a year that for Team Järnringen has meant a breathless and absolutely wonderful race, trying to catch up in the translation into English. Now, we are very close to the goal of being able to release the international versions within six months of the Swedish launch...
Läs mer här.