TullCon den 14-15 september 2013

Speltestandet fortsätter i Tullinge den 14-15 september: http://www.tullcon.se/

 

För dem som missade inledningen på speltestet finns nu chansen att spela äventyret Det Förlovade landet på TullCon. Var med från start i utvecklingen av Järnringens nya rollspel, en resa som rollpersonernas del börjar med den svåra vandringen från det förödda landet i söder till drottningens nya rike i norr:

 

Landet bakom er ligger öde, förött av mörk magi. Framför er ligger ett nytt och förlovat land med klara älvar, susande skogar och bördiga jordar. För er och andra överlevare från söder lovar det jungfruliga landet i norr vila för krigströtta själar. Men det nya landet är uråldrigt och under den lugna ytan sjuder det av gamla konflikter, en situation som ytterligare spätts på av nybyggarna från den svartkonstsjuka södern. Att ens komma fram till det förlovade landet visar sig för er vara en utmaning. En tidig vintervind fångar ert resesällskap i ett av högpassen mellan söder och norr, och somliga i ert sällskap säger sig ana en viskande röst i de iskalla och snötäckande kastbyarna…

 

Järnringen kommer att vara på konventet under lördagen. Ses där!

Att bygga berg

Arbetet fortgår på alla fronter. Regelverk 0.2 testas i detta nu, och så snart vi botat de värsta barnsjukdomarna kommer det att spridas till en lite större krets testare.
Vår art direction har ni fått se prov på tidigare och mer tar form då världen illustreras fram en bild i taget.

 

Kampanjvärlden växer i text ut från våra nyckelplatser skattletarbyn Tistla Fäste, drottningsstaden Yndaros och högplatån Karvosti inne i det mäktiga Davokar. Vår kartmakare Tobias Tranell angriper istället spelvärlden från hög höjd, och försöker få ett helhetsgrepp om geografin.

 

Idag ger Tobias oss en inblick i hur han rent konkret går tillväga för att skapa en karta.

 

Dagens case study: Berg

 

Världen tar form, ett släkte i taget

Det är inte bara kartor som ritas (se Tobias Tranells skiss från förra veckan) utan världens innehåll slipas förstås också fram. Just nu är det verkligen en rå diamant, men vecka för vecka poleras briljanten fram. Världens släkten definieras, och de av er som provade på spelet på Norrsken i maj fick se att både svartalfer och resar ingår i de spelbara raserna. Som vanligt när Järnringen är i farten kommer de olika släktena att fraternisera och frotteras med förväntade friktioner som följd, se här ett smakprov på svartalfernas liv vid Tistla Fäste:

 

Svartalfers ursprung är illa känt men deras närvaro är påtaglig vid Davokars södra bryn. En klan har nyligen bosatt sig nära Tistla fäste, där de myllrar och lever rövare. Svartalfernas vid skattletarbyn är nyligen utvandrade ur Davokars djup och av sällsamt ettrigt kynne. Alla vet att svartalfers livslåga är stark men brinner snabbt och vättarna vid skattletarbyn gör verkligen allt de kan för att krama saften ur livets korta druvsäsong; en alf är ungdom vid sju års ålder, vuxen vid tio och räknas som ålderstigen redan vid tjugo. Att träffa en trettioårig alf är ovanligt då de flesta återvänder självmant till Davokars djup för en stilla död i god tid innan fyrtio. De klaner som levt längre bland människor, så som i drottningsstaden Yndaros tilltagande slum, är delvis av annan sort. Alfligorna där upptäder mer beräknande och med en sinneskyla som sällan ses i Tistla Fäste, ett uttryck för att svartalfer är mycket anpassningsbara.

 

Garm Maskkrälare, svartalfernas hjälte och talesperson i Tistla fäste.

Garm Maskkrälare, svartalfernas hjälte och talesperson i Tistla fäste.

 

Anledningen att svartalferna alls tolereras i Tistla Fäste är praktiska. När det kommer till grovgöra som att dika ut sumpmark, tömma latriner och att flänga runt på byggställningar kan man ha mycket nytta av en klase svartalfer. Sålunda strömmar varje morgon en tjattrande hord av seniga oknytt in i byn för att under tilltagande tystnad slita varg i en rad tunga, farliga och otacksamma göromål. När kvällningen faller motas svartalferna ut igen och en rad okaraktäristiskt tysta vättar tågar mot sina nattläger i enkla hyddor av halm och lera.

 

Ett fåtal svartalfer bryter detta mönster, främst skattletande alfer och de som fått mer varaktig tjänst hos någon välbärgad person inne i Tistla fäste. Ett dussintal spädalfer återfinns också i Det sista ljusets klosterskola, där ytterst tålmodiga munkar åtagit sig att rädda vad litet själ som ryms i vilda svartalfsknytt. Den mest namnkunnig svartalfen Garm Maskkrälare växte upp i klosterskolan för att sedan bli en framgångsrik skattletare. De andra svartalferna kommer numera till Garm med sina klagomål och bryderier, och Garm har motvilligt tagit på sig att representera dem mot byns starke man, ”skattletarkungen” Lasifor Nattbäcka.

Davokar

Arbetet fortskrider: Tobias Tranell första skiss på kartan över Davokar och Yndaros.

Arbetet fortskrider: Tobias Tranell första skiss på kartan över Davokar och Yndaros.

 

”Du gör bäst i att minnas var det gröna och granna har sina rötter. Även den rikaste skörd närs av förruttnelse och aldrig har väl någon skörd varit så rik, aldrig någon mylla så svart som den du finner i Davokars vaggande skuggsalar.”

 

Lasifor Nattbäcka, skattletarkung


Senaste Inblicken

BOARD THE CARAVAN TO KARVOSTI! augusti 1, 2017So… Maybe we should start by admitting that we feel a bit embarrassed. Ideally, this pre-purchase campaign would be run in our brand new, awesome international webshop; you know, the one we have been planning to start for a while now. However, because of circumstances which we will be able to reveal later this year, we are not quite ready...
Läs mer här.
SPRING IS COMING! februari 10, 2017Efter ett spännande och expansivt 2016 börjar tillvaron bli någorlunda förutsägbar i järnringensmedjan. Fjolårets snabba ökning av antalet symbaroumspelare (både i Sverige och internationellt) gör att vi fortfarande har en del företagsrelaterade utmaningar att hantera, men det är ett kärt besvär ...
Läs mer här.
CATCHING UP! (+pre-purchase) december 21, 2016Three days till Christmas, ten days till the last day of 2016 – a year that for Team Järnringen has meant a breathless and absolutely wonderful race, trying to catch up in the translation into English. Now, we are very close to the goal of being able to release the international versions within six months of the Swedish launch...
Läs mer här.